top of page

TAUSTALLA PITKÄ TUOTEKEHITYS

Lou-hi Sense Board suunniteltiin professori Jukka Louhivuoren johdolla Suomessa, yhteistyössä erityisopettajien, musiikkiterapeuttien ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Tuotekehitykseen osallistui teknologian, designin ja käyttäytymistieteiden osaajia, samoin kuin suuri joukko laitteen käyttäjiä.

 

Kehitystyössä huomioitiin monenlaiset ikä- ja käyttäjäryhmät. Lou-hi Sense Board -apuvälinettä ja musiikkiterapiaa yleensä voidaan suositella mm. seuraavissa vaikeuksissa:

  • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kehitysvammat

  • Tunne-elämän ja elämänhallinnan ongelmat

  • Näkövammat

  • Liikuntavammat ja -rajoitteet

Laitteen edistyksellisyys perustuu modernin sensoriteknologian, kosketuksen sekä musiikki- ja äänimaailmojen yhdistämiseen.

 

Musiikki ei ole terapiatyössä itsetarkoitus vaan apuväline. Soittotaitoa tai muuta musiikillista osaamista ei edellytetä.

MUSIIKIN PARANTAVA VOIMA 

"Musiikilla on ihmeellinen, tervehdyttävä voima. Halusin käyttää koko ammattitaitoni tuon voiman valjastamiseksi ihmisten hyväksi."

Jukka Louhivuori

Musiikkikasvatuksen professori emeritus, Lou-hi-tuotteiden kehittäjä

Haluamme mullistaa ihmisten tapaa kuntoutua ja parantua musiikin ja älyteknologian keinoin.

TIETOA YRITYKSESTÄ

Lou-hi-tuotteiden kehittäjä CareUs Oy on suomalainen hyvinvointi- ja terveysteknologiaan keskittynyt yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kuntoutusta, oppimista ja ihmisen luovuutta edistäviä älytuotteita ja sovelluksia.

 

Tuotteissamme hyödynnetään kosketusta, ääntä, musiikkia ja liikettä soveltaen sitä äly- ja sensoriteknologian keinoin eri käyttötarpeisiin. Kohderyhmiä ovat:

 

  • Terveys- ja hyvinvointialan ammattilaiset

  • Kuntoutus, fysio- ja musiikkiterapian ammattilaiset

  • Erityis- ja sairaalakoulut

  • Musiikin opettajat, ammattilaiset ja harrastajat

 

Tehtävänämme on edistää terveyttä ja hyvinvointia vuorovaikutteisuutta lisäävien teknologisten innovaatioiden avulla. Visiomme on kasvaa vetovoimaisimmaksi, globaalilla markkinalla toimivaksi hyvinvointi- ja terveysteknologiayritykseksi, joka tuo maailmaan uusia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Yhteystiedot

CareUs Oy  

Koivukatu 4, 40630 Jyväskylä

Finland

info@lou-hi.com 
Y-tunnus:  3180424-7

©2022 Lou-hi . Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto: Käänne Agency Oy.

bottom of page